Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası gelişme ve uygulamaları takip edip yolcu ihtiyaçlarına göre ürünler geliştirerek emsalleriyle fark yaratmak, terminalin uluslararası normlara uygun bir şekilde işletimini sağlamak ve terminalin kalite standardını sürekli kılmaktır.

Misyonumuz

YDA Havalimanı Yatırım ve İşletme A.Ş olarak Terminalin uluslararası standartlarda işletimini;

  • Son teknoloji kullanımı ile uzman personelinin yetenek ve yaratıcılıklarını birleştirerek,
  • Koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik her türlü uygulamayı yapmak için gerekli alt yapıyı kurarak,
  • Mevcut kaynakların tahsisine ilaveten yeni kaynak yaratmak suretiyle işi geliştirmeye yönelik araştırma ve geliştirme konularına gerekli yatırım desteği temin ederek,
  • İşveren kurum ve kuruluşlara ilaveten çalışanları, yan işletmeci ve tedarikçileri ile ilişkilerinde adil ve tutarlı bir hareket tarzı izleyerek,
  • Tüm ticari ilişkilerinde karşılıklı fayda sağlamayı esas kabul ederek,
  • Yasalara, talimat ve ahlak kurallarına uyumu ana ilke olarak benimseyerek gerçekleştirmektir.