Otopark

Otopark

Otopark ile ilgili sorularınız için +90 252 792 55 55 Dahili: 1937-1938 numaralı telefonlardan otopark ofis personeli ile irtibata geçebilirsiniz.

 • Otomatik giriş – çıkış araç tanıma sistemi bulunan otoparklarda, sistemdeki giriş çıkış saatlerine göre park ücreti alınır. Otomatik giriş – çıkış sistemi bulunmayan otoparklarda, çıkışta otopark kartını / fişini ibraz etmeyerek aynı gün giriş çıkış yapan araçlardan, park süresine bakılmaksızın 12-24 saatlik park ücreti alınır.
 • Ödeme yapıldıktan sonra 15 dakika içerisinde otoparktan çıkılmaması halinde 15 dakika üzeri süre tarifeye göre ücretlendirilir.
 • Aşağıda belirtilen şartlarda bu tarife uygulanmaz;
  – Devlet Personel Başkanlığının “Devlet Teşkilatı Bilgi Bankasında” listelendirilmiş olan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli kurumlar, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumları, mahalli idareler ve 5018 Sayılı Kanun dışında kalan özel bütçeli kuruluşların (hizmet satın alma yoluyla kiralanan araçları dahil) araçlarına (azami 1 saat süre ile)
  – Kordiplomatik plakalı araçlara (bir saate kadar),
  – Engelli ve gazilerin belgelerini ibraz etmeleri kaydıyla kullandığı / bulunduğu araçlara (her defasında azami 15 güne kadar),
  – Şehit ailelerinin 1. dereceden yakınlarının özel araçlarına (her defasında azami 15 güne kadar),
  – DHMİ personelinin kullandığı özel araçlara,
  – DHMİ tarafından işletilen otoparkları kullanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personelinin özel araçlarına.

Kaynak: https://www.dhmi.gov.tr/Sayfalar/UcretTarifeleri.aspx